Kablage Teknik Meny

Elskåp

Kablage Teknik Sweden AB tillverkar el-skåp och apparatskåp. I dessa skåp monteras de måttklippta kablarna med kundspecificerad kabelmärkning. Skåpen monteras även med de moduler kunden bestämmer samt en styrenhet.